Wagi

Wyświetlanie 1–9 z 51 wyników

Historia…

Wagi to urządzenia do pomiaru/wyznaczania masy wszelkiej materii występującej w naturze. Od czasów starożytnych zasada ich działania nie zmieniła się, a ważenie jak niegdyś tak i dziś polega na porównaniu masy towaru z wzorcem. Od zarania wieków aż po dzień dzisiejszy jest to prosta dźwignia w postaci belki równoramiennej. Postęp wprowadził nowe technologie, jednak zasada działania wag jest niezmienna od tysięcy lat. Rozwój technologii powodowany był postępem rzemiosła i handlu, szczególnie kosztownych kruszców, gdzie pojawiła się potrzeba dokładniejszego sposobu rozliczania się. Pierwszymi wagami były równoramienne, wykonane z wapieni lub drewna dźwignie, na których wieszano lniane sznury, a na ich końcach powrozy (dzisiejsze szalki), służące do mocowania ważonych – porównywanych towarów. Z czasem wprowadzono do wag element stojaka, na którym wieszano dźwignię z szalkami. Taką formę wagi używamy dziś, choćby w laboratoriach czy aptekach. „Zastosowania” wag przedstawiają również ilustracje z Księgi Umarłych między innymi jest tam ukazana scena sądu ostatecznego i obecnych przy tym bóstw. Kolejny fragment Księgi Umarłych, ozdobionej sceną ważenia duszy zmarłego. Serce zmarłego leży na wadze, przy której stoi bóg Thot z głową szakala. Na drugiej szali znajduje się pióro symbolizujące Maat, boginię sprawiedliwości i prawdy stojącą po lewej. Aby zmarły mógł „przetrwać” ten sąd obie szale powinny się zrównoważyć. W przeciwnym razie siedząca po prawej stronie hybryda, rozszarpie zmarłego. Waga od wieków miała również duże znaczenie w wymierzaniu sprawiedliwości. W Polsce, Władysław Jagiełło w roku 1420 wydał statut nakazujący wojewodom i starostom, aby każdego roku sprawdzali miary i oznaczali ceny. Formalne uporządkowanie systemu miar w Polsce datuje się na 1565r,  kiedy wydana zostaje ustawa o miarach, która porządkuje i ujednolica system miar w Polsce.

Rozwój…

Szybki postęp techniki i rozwój technologii sprawił, że wagi szybko zaczęło przeobrażać się w swej budowie, przez co i zasadzie działania. Zmienił się wygląd zewnętrzny, doszły elementy ozdobne, które z czasem zanikły, a wagi nabrały bardziej prostego wyglądu. Dzisiejsze wagi w większości są wagami elektrycznymi, tensometrycznymi. Sposób działania wag elektrycznych w roku 1856  odkrył Kelvin, ale dopiero w latach 30-ych XX wieku nastąpił prawdziwy ich rozkwit. Elementem kluczowym wag stał się czujnik tzw. tensometr w postaci cienkiego, odpowiednio ułożonego drutu, naklejonego na metalowej belce. Dostrzeżono, że w chwili gdy ciężar oddziałuje swą siłą na czujnik, drut odkształca się i rozciąga, zmieniając opór i rezystancję, co pozwoliło na przeliczanie zmiany tych wartości wprost ze zmianą wartości masy. Rozwój elektroniki w latach 70-ych byłego stulecia i malejące koszty układów pomiarowych sprawiły, że stosowanie tensometrów w wagach handlowych i przemysłowych stały się coraz bardziej powszechne, także dziś – w dobie cyfryzacji, to właśnie wagi elektroniczne-cyfrowe dominują nad wagami mechanicznymi-analogowymi.

Wzorce…

Odważnik jako wzorzec, jest ciałem o określonej przepisami charakterystyce co do kształtu, zastosowanego do jego wykonania materiału, ściśle określonej i naniesionej na nim masie i jednostce miary. W początkowym okresie stosowania wag, jako odważników używano naturalnych wzorców w postaci ziaren jęczmienia i prosa. Ważenie polegało na porównaniu na wadze równoramiennej ciężaru towaru z ciężarem ziaren. Pierwsze udokumentowane wzmianki stosowania jako odważników ziaren pochodzą z okresu 3800 p.n.e. Podstawową pierwotną jednostką w tym systemie było 200 ziaren, których masa wynosiła ok. 13g. Z czasem ziarna zaczęły wypierać materiały trwalsze jak kamień i wapń. Najstarsze odważniki wapniowe pochodzą z okresu 3800 .p.n.e. W następnych okresach stosowano także: bazalt, alabaster, hematyt, żelazo, mosiądz, szkło, aż po stal nierdzewną. Pierwsze odważniki miały kształt sześcianów, prostopadłościanów i walców, ale także wykonywane były jako bardziej ozdobne i przedstawiały zwierzęta, gady, a nawet głowy władców.

Legalizacja…

Legalizacja wagi (inaczej ocena zgodności) to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że waga waży towary z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej i jest precyzyjna. Oznacza to, że błąd pomiaru na takiej wadze nie może być większy niż konkretny parametr znajdujący się na tabliczce znamionowej. Jako firma zajmujemy się przygotowaniem wag do legalizacji, którą wykonują Inspektorzy Urzędu Miar, z którymi ściśle współpracujemy. Dbamy o to, aby cały proces przebiegał sprawnie i szybko, bo wiemy jak ważnym jest odpowiedzialność i niezawodność w biznesie.