Legalizacja

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Innymi słowy to potwierdzenie czy waga waży dokładnie i precyzyjnie. Legalizacja wagi nadawana jest przez Urząd Miar. Maksymalne błędy pomiaru „d” lub „e” znajdują się na tabliczce znamionowej na wadze. Najczęściej wagi sklepowe maja dokładność 5 g, natomiast większe – magazynowe 20 – 50 g.

Zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej wszystkie wagi wyprodukowane po 1.05.2014 roku muszą posiadać Certyfikat Europejski CE oraz znak metrologiczny M. Używanie do handlu wag bez certyfikatu i legalizacji jest zabronione i zagrożone karą finansową ze strony Urzędu Miar.

Firma Kumiega Wagi, przy współpracy z Urzędem Miar, zajmuje się również przeprowadzaniem legalizacji Państwa wag, tak aby cały proces odbył się szybko i skutecznie.